Oferujemy

  • Wagi samochodowe, magazynowe, sklepowe i inne
  • Akcesoria do wag
  • Naprawy wag mechanicznych wraz z legalizacją
  • Modernizacje, elektronizacje, hybrydy
+48 606 426 104
mailj_maslinski@wp.pl

legalizacja wagObowiązkowa legalizacja wag wynika bezpośrednio z zastosowania urządzenia ważącego. Wytyczne określające to, które wagi podlegają legalizacji, a które można użytkować bez potwierdzenia Urzędu Miar ściśle definiują sytuacje, w których waga służąca do określania masy nie może zostać dopuszczona do użytku bez stosownej legalizacji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy kompleksową obsługę techniczno-serwisową urządzeń ważących, w tym obsługę związaną z okresowymi przeglądami i legalizacją wag. Usługi oferujemy w ramach obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej jednocześnie zapewniając pomoc w legalizacji urządzeń innych producentów.

Legalizacja wag – jak przebiega proces?

Legalizacja wagi to potwierdzenie nadawane przez Urząd Miar. Nie można go uzyskać od podmiotu lokalnego czy też producenta wagi. Dlatego też usługa legalizacji wag koncentruje się na przygotowaniu urządzenia do czynności legalizacyjnych oraz załatwieniu formalności z tym związanych. Wagi przygotowujemy do legalizacji w siedzibie firmy MAWAG Wagi lub bezpośrednio u klienta – miejsce wykonania usługi podyktowane jest przede wszystkim rozmiarem oraz mobilnością wagi.

Dlaczego wagi muszą być legalizowane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stosowanie w handlu wag nieposiadających legalizacji i certyfikatu jest zabronione. Użytkownik wykorzystujący  w obrocie handlowym wagę bez ważnej legalizacji jest narażony na kary ze strony Urzędu Miar oraz innych jednostek administracji państwowej.

Nowe wagi posiadają tzw. pierwotną legalizację producenta lub importera. Pierwotna legalizacja jest ważna przez okres 3 lat od dnia 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny jej zgodności. Po tym czasie waga wymaga ponownej legalizacji.

Legalizacja wag – profesjonalnie, sprawnie i w konkurencyjnej cenie

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę. Przedsiębiorców przygotowujących się do ponownej legalizacji wagi zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Wyróżnia nas precyzja oraz sprawność działania, dzięki którym proces legalizacji wagi nie zakłóca normalnej pracy przedsiębiorstwa i nie powoduje przestojów.