Oferujemy

  • Wagi samochodowe, magazynowe, sklepowe i inne
  • Akcesoria do wag
  • Naprawy wag mechanicznych wraz z legalizacją
  • Modernizacje, elektronizacje, hybrydy
+48 606 426 104
mailj_maslinski@wp.pl

kiedy waga wymaga legalizacji

Legalizacja wagi to potwierdzenie nadawane przez Urząd Miar. Legalizacja potwierdza, że waga jest precyzyjna i waży towary z dokładnością określoną na tabliczce znamionowej. Dokładność wag różni się w zależności od przeznaczenia urządzenia ważącego. W przypadku wag sklepowych parametr ten wynosi ok. 5 gram, w przypadku wag magazynowych od ok. 20 do 25 gram. Jakie wagi wymagają legalizacji?

Obowiązkowa legalizacja

Obowiązek legalizacji wagi jest ściśle związany z przeznaczeniem urządzenia. Oznacza to, że wagi wykorzystywane w procesach technologicznych lub do wewnętrznej kontroli towarów nie muszą być legalizowane. Obowiązkowi legalizacji nie podlegają również wagi wykorzystywane w ramach systemów zapewnienia jakości oraz wagi do użytku domowego. Kiedy więc waga wymaga legalizacji?

W praktyce sytuacji, w których legalizacja wagi jest wymagana jest znacznie więcej niż zastosowań, które jej nie wymagają. Legalizacji poddaje się wagi służące do określania masy w obrocie handlowym, co oznacza, że każda waga sklepowa, przy użyciu której odmierzane są towary na sprzedaż wymaga legalizacji. Obowiązkowej legalizacji podlegają również wszystkie wagi, których pomiary masy stanowią podstawę obliczania opłat targowych, ceł i podatków, premii, upustów, kar, wynagrodzeń i odszkodowań oraz podobnych typów opłat. Również biegli sądowi i eksperci wydający opinie w postępowaniach sądowych mają obowiązek posługiwania się wagami ze stosowną legalizacją.

Gdzie jeszcze legalizacja wagi jest niezbędna?

Obowiązkowej legalizacji podlegają odpowiednio wagi:

-        w praktyce medycznej – wszędzie tam, gdzie określa się masę pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia,

-        w aptekach – przy sporządzaniu lekarstw przygotowywanych i wydawanych na receptę,

-        w laboratoriach – wszędzie tam, gdzie przeprowadza się analizy medyczne i farmaceutyczne

-        przy paczkowaniu towarów.

Jednocześnie warto pamiętać o tym, że w warunkach sprzedaży bezpośredniej należy stosować wagi legalizowane specjalnie. Wagi te muszą być wyposażone w dodatkowy wyświetlacz dla Klienta oraz działkę e=d.